Jan Marwitz

Jan Marwitz (1915-1991) was een bekende eindspelcomponist.

In 1990 werd hem de titel ‘FIDE-meester in de schaakcompositie’ toegekend. In 1948 publiceerde hij met C.J. de Feijter De Eindspelstudie, een bloemlezing van composities die tot de z.g. partijstudies of natuurlijke eindspelstudies behoren.

Vlak voor zijn overlijden verscheen Jan H. Marwitz: Eindspelkunst. Deze uitgave bevat alle negentig eindspelcomposities van de auteur, waarvan vele in internationale toernooien zijn bekroond.