Drager van de Euwering

Zhaoqin Peng

2023

Op 5 januari 1977 heeft de Nederlandse Gasunie te Groningen de Max Euwering ingesteld ter gelegenheid van het afsluiten van het Euwe-jaar 1976, het jaar waarin Max Euwe 75 jaar werd.

Met deze ring wil de Nederlandse Gasunie haar waardering doen blijken voor het baanbrekende werk, dat Dr. Euwe door de jaren heen ten behoeve van het schaken in het algemeen, en het jeugdschaken in het bijzonder, heeft verricht. Door de naam van Dr. Euwe aan de ring te verbinden wil zij deze verdienste blijvend vastleggen.

De ring zal geen persoonlijk eigendom van de ontvanger zijn, maar een symbool van waardering voor zijn of haar werk ten gunste van het schaken in Nederland. De ontvanger verplicht zich de ring, overeenkomstig door het Max Euwe Centrum gestelde regels, door te geven aan diegene in Nederland, die als een waardig opvolger wordt beschouwd.

De houders van de Euwering tot nu toe zijn:

 • Max Euwe (5 januari 1977)
 • Hans Bouwmeester (4 januari 1983)
 • Jan Timman (13 december 1991)
 • Hans Böhm (9 november 1996)
 • Hans Ree (19 mei 2001)
 • Genna Sosonko (7 augustus 2007)
 • Cor van Wijgerden (19 december 2012)
 • Eddy Sibbing (30 mei 2018)
 • Zhaoqin Peng (8 november 2023)

Eerdere dragers van de Euwering

 • Eddy Sibbing

  2018
  Eddy Euwering2

 • Cor van Wijgerden

  2012

 • Genna Sosonko

  2007

 • Hans Ree

  2001
  Hans Ree - Boekpresentatie MEC Amsterdam 2013 Olthof

 • Hans Böhm

  1996

 • Jan Timman

  1991

 • Hans Bouwmeester

  1983

 • Max Euwe

  1977