Berry Withuis

Berry Withuis (1920-2009) begon zijn loopbaan als schaakjournalist en perschef van toernooien in 1957. Een paar decennia tot 1990 drukte hij zijn stempel op de Nederlandse schaakwereld.

Hij was een van de initiatiefnemers van het IBM-toernooi dat in Amsterdam van 1960 tot en met 1981 werd gehouden. Het toernooi ontwikkelde zich tot een sterk internationaal toernooi, waar ’s zomers naast een grootmeester en een meestergroep een groot toernooi voor amateurs werd georganiseerd.

In de jaren zestig en zeventig organiseerde Withuis de V&D simultaantournee. In aansluiting op het Hoogovenstoernooi trok een karavaan met simultaangevers door het land. Onder hen grootmeesters en meesters. Simultaanmeester Withuis nam de zwakste deelnemers voor zijn rekening.

Behalve bulletins en toernooiboeken van het Hoogovens en IBM-toernooi schreef Withuis een aantal leerboeken zoals Jeugdschaak, Juniorenschaak en Schaak zelf!, de eerste officiële lesmethode van de KNSB. Hij bedacht het systeem van Konings-, Toren- en Pionnendiploma’s om de pas schakende kinderen te stimuleren.