Steun het Max Euwe Centrum

U kunt het Max Euwe Centrum op diverse manieren financieel steunen. Bijvoorbeeld door aankopen via Sponsorkliks te doen, Vriend van Euwe te worden of sponsor te worden. Over al deze opties staat uitgebreide informatie onderaan deze pagina.

U kunt ons ook eenmalig ondersteunen of donateur worden. Heel eenvoudig via het onderstaande formulier. Na het doneren nemen wij contact met u op!

Bedrag

Informatie

Donateur worden?

U wilt graag doneren?

Als donateur ondersteunt u het MEC en ontvangt u twee keer per jaar het MEC Magazine in de brievenbus. Het makkelijkste is de donatie over te maken via het formulier op de pagina ‘Steun het MEC’. Na donatie nemen wij contact met u op om uw adresgegevens op te vragen.

Gift aan MEC is aftrekbaar!

Het Max Euwe Centrum is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen 25% meer aftrekken, bedrijven zelfs 50%! Meer informatie over aftrekposten is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Nieuwe donateurs zijn van harte welkom!

U kunt ons ook een email  sturen om informatie aan te vragen hoe u het MEC financieel kan ondersteunen of als u vragen heeft over de genoemde belastingaftrek.

Rekeningnummer

IBAN: NL91 INGB 0005 4016 70

t.n.v. Stichting Max Euwe Centrum Amsterdam

BIC-code: INGBNL2A

Schenking

U wilt graag schenken?

Ook in materiële zin kunt u het Max Euwe Centrum ondersteunen. Heeft u schaakboeken of andere schaakgerelateerde materialen, dan kunt u die altijd aan het MEC schenken.

Boeken die wij nog niet hebben, nemen we in onze collectie op. Schaakboeken die reeds in onze bibliotheek opgenomen zijn, kunnen op onze boekenbeurs verkocht worden, zodat de opbrengsten ten goede komen aan het MEC.

Ook is het mogelijk om het MEC op te nemen in uw erfenis of een eenmalige schenking aan het MEC te doen.

Voor het structureel schenken aan het MEC kunt u informatie vinden op de pagina Vriend van Euwe.

Wilt u de mogelijkheden van schenking vrijblijvend bespreken, neem dan contact op met Erwin l’Ami of Jeroen van den Berg, managers van het MEC.

euwemec@xs4all.nl | 020-6257017

Sponsoring

Ook bedrijven kunnen het MEC financieel ondersteunen. In onderling overleg kan het MEC de nodige tegenprestaties leveren als daar prijs op wordt gesteld. Te denken valt aan een bedrijfsschaaktoernooi, een lezing of een simultaan door een topspeler. Natuurlijk wordt de sponsor uitgenodigd bij onze halfjaarlijkse Euweborrel, ons jaarlijkse Pleinfestival en andere sponsorbijeenkomsten. Een activiteit zoals het jaarlijkse Pleinfestival is uiterst geschikt om te sponsoren!

Met name voor bedrijven is het fiscaal aantrekkelijk om het MEC te sponsoren. Het sponsorbedrag mag namelijk met 50% vermeerderd worden omdat wij een culturele ANBI zijn. Sponsort u met MEC voor € 2.000 dan mag uw bedrijf € 3.000 aftrekken van de belasting!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Sponsoring, neem dan contact op met een van onze managers, Erwin l’Ami of Jeroen van den Berg.

euwemec@xs4all.nl | 020-6257017

Sponsorkliks

Sponsorkliks

Koopt of boekt u op internet wel eens bij Bol.com, HEMA, Booking.com, MediaMarkt, Hotels.com, KLM of Wehkamp? Of laat u af en toe eten thuisbezorgen?

Dan kunt u via Sponsorkliks het Max Euwe Centrum ondersteunen!

Als u via deze link naar een webwinkel gaat en daar iets koopt, dan krijgt het MEC een percentage van de aanschaf. Kijk hier welke winkels meedoen aan Sponsorkliks en steun het Max Euwe Centrum!

SponsorKliks, steun het MEC!
Vriend van Euwe

Vriend van Euwe

Wilt u een periodiek een aanzienlijk bedrag (minimaal € 100) aan het MEC schenken, dan kunt Vriend van Euwe worden. De schenking wordt in een akte vastgelegd en geldt voor vijf jaar. Ongeacht de hoogte van de schenking, mag dit bedrag – vermeerderd met 25% – altijd afgetrokken worden van de belasting! (Schenkt u ons bijvoorbeeld € 1.000 dan mag u € 1.250 van de belasting aftrekken)

Wilt u of uw bedrijf Vriend van Euwe worden? Neem contact op met Erwin l’Ami of Jeroen van den Berg, euwemec@xs4all.nl | 020-6257017.