ANBI

De stichting Max Euwe Centrum (MEC) is een ‘culturele ANBI’ waardoor het fiscaal aantrekkelijk is om aan het MEC te schenken. Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft het MEC geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen te betalen. Iedere euro komt daarmee volledig ten goede aan het MEC.

Doelstelling
Het Max Euwe Centrum (MEC) heeft als doel de nagedachtenis levend te houden aan Max Euwe, wereldkampioen schaken van 1935 tot 1937 en president van de FIDE van 1970 tot 1978, en zijn betekenis voor de schaakwereld. Daarnaast stelt het MEC zich ten doel de schaaksport in het algemeen onder de aandacht te brengen en te populariseren, zowel regionaal (Amsterdam) als nationaal. Meer in het bijzonder probeert het MEC de kennis van en waardering voor onze vaderlandse schaakhistorie te bevorderen. Het Max Euwe Centrum bestaat sinds 1986. Het MEC beoogt geen winst.

Beloningsbeleid
De bestuurders, adviseurs en de vrijwilligers van het Max Euwe Centrum zijn allen onbezoldigd. De manager krijgt een beloning op een modaal niveau.

Beleidsplan
Download beleidsplan 2023 – 2026

ANBI-formulier
Download ANBI-formulier (2021)

Financieel jaarverslag
Download laatste financieel jaarverslag (2022)

Kamer van Koophandel-nummer: 41202443
RSIN-nummer: 007802493

Verder lezen:

Meer over de ANBI regeling

Giften in het algemeen op de site van de Belastingdienst

Periodieke giften op de site van de Belastingdienst

Periodieke giften op de site GoedeDoelen

Nalatenschappen op de site GoedeDoelen

Financiële jaarverslagen

Het financiële verslag 2022 staat hier;

Het financiële verslag 2021 staat hier;

Het financiële verslag 2020 staat hier;

Het financiële verslag 2019 staat hier;

Het financiële verslag 2018 staat hier;

Het financiële verslag 2017 staat hier;

Het financiële verslag 2016 staat hier;

Het financiële verslag 2015 staat hier;

Het financiële verslag 2014 staat hier;

Het financiële verslag 2013 staat hier;

Het financiële verslag 2012 staat hier.