ANBI

De stichting Max Euwe Centrum (MEC) is een ‘culturele ANBI’ waardoor het fiscaal aantrekkelijk is om aan het MEC te schenken. Als ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) hoeft het MEC geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen te betalen. Iedere euro komt daarmee volledig ten goede aan het MEC.

Doelstelling
De stichting Max Euwe centrum heeft ten doel om de schaaktechnische kennis van het schaakspel, zowel in de breedte als in de diepte, te bevorderen; en de sociaal-culturele en wetenschappelijke rol en betekenis van het schaken in de meest uitgebreide zin van het woord te belichten en (wetenschappelijke) studie hiernaar te initiëren en te stimuleren, waardoor de herinnering aan de persoon en het werk van Prof. Dr. Max Euwe levend wordt gehouden. Het MEC beoogt geen winst.

Beloningsbeleid
De bestuurders, adviseurs en de vrijwilligers van het Max Euwe Centrum zijn allen onbezoldigd. De manager krijgt een beloning op een modaal niveau.

Beleidsplan
Download beleidsplan 2021 – 2023

ANBI-formulier
Download ANBI-formulier (2021)

Financieel jaarverslag
Download laatste financieel jaarverslag (2021)

Kamer van Koophandel-nummer: 41202443
RSIN-nummer: 007802493

Verder lezen:

Meer over de ANBI regeling

Giften in het algemeen op de site van de Belastingdienst

Periodieke giften op de site van de Belastingdienst

Periodieke giften op de site GoedeDoelen

Nalatenschappen op de site GoedeDoelen

Financiële jaarverslagen

Het financiële verslag 2021 staat hier;

Het financiële verslag 2020 staat hier;

Het financiële verslag 2019 staat hier;

Het financiële verslag 2018 staat hier;

Het financiële verslag 2017 staat hier;

Het financiële verslag 2016 staat hier;

Het financiële verslag 2015 staat hier;

Het financiële verslag 2014 staat hier;

Het financiële verslag 2013 staat hier;

Het financiële verslag 2012 staat hier.