Sponsoring

Het Max Euwe Centrum (MEC) is een museum – grotendeels over de carrière van Max Euwe – met een grote bibliotheek en een mediatheek. Het MEC is gratis toegankelijk en is gevestigd op het Max Euweplein in Amsterdam.

Het MEC promoot het schaken door lezingen, trainingen, schoolschaak, een fraaie website, exposities, toernooien, boekenbeurzen, evenementen en nieuwsbrieven. Daarnaast maken diverse schaakorganisaties gebruik van het MEC voor hun activiteiten.

Sponsor worden?

Bedrijven kunnen het MEC financieel ondersteunen. In onderling overleg kan het MEC de nodige tegenprestaties leveren als daar prijs op wordt gesteld. Te denken valt aan een bedrijfsschaaktoernooi, een lezing of een simultaan door een topspeler. Natuurlijk wordt de sponsor uitgenodigd bij onze halfjaarlijkse Euweborrel, ons jaarlijkse Pleinfestival en andere sponsorbijeenkomsten, bijvoorbeeld bij het Tata-steel-toernooi.

Wilt u de mogelijkheden van Sponsoring een keer bespreken, neem dan – vrijblijvend – contact op met Eddy Sibbing, manager van het MEC.

euwemec@xs4all.nl | 020-6257017