Schenking

Ook in materiële zin kunt u het Max Euwe Centrum ondersteunen. Heeft u schaakboeken of andere schaakgerelateerde materialen, dan kunt u die altijd aan het MEC schenken.

Schaakboeken reeds in onze bibliotheek opgenomen zijn, kunnen op onze boekenbeurs verkocht worden, zodat de opbrengsten ten goede komen aan het MEC.

Tevens is het mogelijk om het MEC op te nemen in uw erfenis of een eenmalige schenking aan het MEC te doen.

Voor het structureel schenken aan het MEC verwijzen wij u naar de pagina Vrienden van Euwe.

Wilt u de mogelijkheden van schenking vrijblijven bespreken, neem dan contact op met Eddy Sibbing, manager van het MEC.

euwemec@xs4all.nl | 020-6257017