Vriend van Euwe

Wilt u een periodiek een aanzienlijk bedrag (minimaal € 100) aan het MEC schenken, dan kunt Vriend van Euwe worden. De schenking wordt in een akte vastgelegd en geldt voor vijf jaar. Ongeacht de hoogte van de schenking, mag dit bedrag – vermeerderd met 25% – altijd afgetrokken worden van de belasting! (Schenkt u ons bijvoorbeeld jaarlijks € 1.000, dan mag u € 1.250 van de belasting aftrekken)

Wilt u of uw bedrijf Vriend van Euwe worden? Neem contact op met Eddy Sibbing, euwemec@xs4all.nl | 020-6257017.