Vrienden van Max Euwe

Wie zijn de Vrienden van Euwe?

Vrienden versterken de financiële positie van het Max Euwe Centrum (MEC) en maken daarmee de promotie en popularisering van de schaaksport mogelijk. Het MEC heeft extra inkomsten nodig om haar vaste kosten te dekken en activiteiten te realiseren. U kunt dat mogelijk maken!

Wat doet het Max Euwe Centrum?

 • Propageren van schaken in oude en nieuwe media.
 • Beheren en exploiteren van cultureel (schaak)erfgoed, gecentreerd rond oud-wereldkampioen en oud FIDE-voorzitter Max Euwe.
 • Geven van trainingen en lezingen door bekende (groot-)meesters.
 • Wisseltentoonstellingen inrichten.
 • Gratis te bezoeken bibliotheek en studiecentrum.
 • Stimuleren van het schaken onder jongeren ter bevordering van denkkracht en analytisch vermogen (o.a. door ons project de “Schaakkaravaan”).
 • Organiseren van opvallende schaakevenementen, zoals ons jaarlijkse Pleinfestival.
 • Trekpleister zijn voor buitenlandse schakers die Nederland bezoeken.
vriendenbordgr

Algemeen nut beogende instelling

Het MEC is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ons zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Periodieke giften (vijf jaar, vastgelegd in een akte) zijn zelfs voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen!

Hoe word ik Vriend van Euwe?

U wordt Vriend van Euwe door een jaarlijkse bijdrage van € 1.000, dit is een streefbedrag. Andere bedragen zijn in overleg mogelijk. Een fiscaal voordelige wijze om deze € 1.000 te schenken is door middel van een periodieke gift. U moet dan vijf jaar achtereen een vast bedrag schenken en dit in een akte vastleggen. Het MEC kan de akte samen met u opstellen, er hoeft sinds 2014 geen notaris meer aan te pas te komen.

Wat krijg ik als Vriend van Euwe?

 1. Een veld op het Vriendenschaakbord waarop uw (bedrijfs-)naam naar keuze prijkt. Het bord zal op onze website, in het MEC en bij speciale gelegenheden getoond worden
 2. Een uitnodiging voor de gesponsorde Euweborrel, een netwerkbijeenkomst bij uitstek.
 3. Een speciale Vriendenbijeenkomst met een bekende GM (lezing, demonstratie, simultaan) tijdens het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee.
 4. Een uitnodiging voor ons Pleinfestival.
 5. Onze Nieuwsbrieven.

Hoe word ik “Zilveren” Vriend van Euwe?

Inmiddels hebben we aardig wat Vrienden van Euwe, maar voor een gezonde financiële toekomst van het MEC zouden we er nog graag een aantal bij hebben. Vanaf 2012 is het ook mogelijk om Zilveren Vriend van Euwe te worden als u jaarlijks tussen de €120 en €500 schenkt. Sinds 2014 is er geen notariële akte meer nodig, maar kunt u gebruik maken van de akte die wij hebben opgesteld.

Wilt u of uw bedrijf (Zilveren) Vriend van Euwe worden? Neem contact op met Eddy Sibbing, euwemec@xs4all.nl | 020-6257017.

“Max Euwe Centrum: onmisbaar voor schakend Nederland”. (GM Jan Timman)

“It’s s an excellent idea to have a hub of chess activity in Amsterdam with wonderful facilities, in the name of a great champ”. (GM Viswanathan Anand)

“Het MEC steunt jong talent. Steunt u het MEC?” (GM Anish Giri)