Vaste expositie

Vitrine Van der Kooij

Museum

Op het Amsterdamse Max Euweplein verdringen toeristen en kiebitzers zich de hele dag door rond het straatschaakspel. De meesten van die schaakliefhebbers weten niet dat op hetzelfde plein het Max Euwe-Centrum gevestigd is, met een rijke schaakbibliotheek, maar ook met een uniek museum gewijd aan de enige wereldkampioen schaken die ons land heeft voortgebracht: Max (Machgielis) Euwe (1901-1981).

Nog minder mensen weten dat het leven en de schaakloopbaan van Euwe uitzonderlijk rijk is gedocumenteerd. Het museum bezit een schat aan prachtige foto’s waarop we Euwe aan het werk zien tijdens toernooien en vooral in zijn fameuze tweekamp in 1935 tegen Aljechin. Daarin gebeurde het wonder: de eenvoudige leraar wiskunde aan het meisjeslyceum in Amsterdam versloeg de geniale Alexander Aljechin.

Een veelheid aan foto’s, documenten en memorabilia, verdeeld over de 27 wandpanelen en de vitrines, geven een beeld van leven en werk van Max Euwe, ingekaderd in een overzicht van de geschiedenis van het schaakspel van het vroegste begin in India en de Arabische wereld tot nu toe. Veel aandacht daarbij voor de tweekamp Fischer-Spasski in 1972, waarbij Euwe als president van de Wereldschaakbond (FIDE) zo’n belangrijke rol speelde.

Daaromheen richt het museum kleine wisseltentoonstellingen in over allerlei met het schaken verbonden onderwerpen. Blijvend is een foto-overzicht van alle wereldkampioenen en de Nederlandse grootmeesters.