Gepubliceerd op 9 juli 2012

The Flexible French. Strategic Explanations and Surprise Weapons for Dynamic Chess Players

Viktor Moskalenko:

The Flexible French. Strategic Explanations and Surprise Weapons for Dynamic Chess Players

New In Chess, Alkmaar 2008. 279 pagina’s. €21,95.

Evgeny Sveshnikov:

French Defence Advance Variation Volume 1: Basic Course. Volume 2 Advanced Course.

Olms, Zürich 2007. 152, 176 pagina’s. €24,50 per deel.

De Franse verdediging blijft een populaire opening voor auteurs van theorieboeken. In het repertoireboek The Flexible French toont Moskalenko zich een warm pleitbezorger van het Frans. Hij behandelt de belangrijkste varianten volgens een vast patroon. Een stukje geschiedenis, de belangrijkste ideeën gevolgd door illustratieve partijen en trekt uit dit materiaal conclusies. Diep uitgeanalyseerde varianten laat hij achterwege. Dit bijzonder toegankelijke boek beëindigt hij met zeven ongebruikelijke varianten, vroege afwijkingen waarmee je de tegenstander kan verrassen.

Sveshnikov heeft een geheel andere visie op deze opening. Al op de eerste zet geeft hij aan dat 1…c5! mogelijk de beste zet is en dat 3.Pc3 nog sterker is dan de doorschuifvariant. Het is duidelijk dat hij weinig vertrouwen heeft in het Frans. Zijn uitstekende resultaten met de doorschuifvariant tegen topspelers maken zijn vooroordeel enigszins begrijpelijk. Moskalenko, die vijftig pagina’s aan de doorschuiver besteedt, meent dat Sveshnikov profiteert van fouten van de tegenstander maar geen openingsvoordeel bereikt. Met vilein genoegen opent Moskalenko zijn boek met een partij tegen Sveshnikov. Die wint hij, maar niet dankzij de opening!

Conclusie: Moskalenko heeft een boek geschreven voor de praktijk terwijl Sveshnikovs tweedelig werk meer een leerboek en naslagwerk is.