Gepubliceerd op 3 juni 2020

Teleurgestelde Loek van Wely

van Wely 2002

English

Loek van Wely was rond de eeuwwisseling met Jeroen Piket in strijd om de troonopvolger van Jan Timman te worden. Nadat Jeroen in 2001 stopte met schaken, was Loek de onbetwiste nummer één van Nederland.

Van Wely won maar liefst zes keer op rij het Nederlands kampioenschap (2000-2005). Internationaal was hij net na de eeuwwisseling op zijn best. Naast zijn abonnement op het NK won hij twee keer het Lost Boys-toernooi en ook op de Olympiade en in Wijk aan Zee liet hij zien tegen de wereldtop aan te zitten. Zijn zestiende plaats op de wereldranglijst (2001-2002) is zijn hoogste positie ooit gebleven.

Loek was fanatiek en niet alleen in schaken. Met grote overgave voetbalde hij, liep hij zijn hardlooprondjes en pokerde hij. In zijn jonge jaren, toen hij zich met de nodige bravoure een plek in de Nederlandse schaaktop veroverde, ging hij ook regelmatig uitdagingen en weddenschappen aan en dat is eigenlijk altijd zo gebleven.

In 2018 speelde Loek tegen Hans Böhm om de ‘Homo Ludens Trofee’. De 45-jarige Van Wely bond de strijd aan met de 23 jaar oudere Böhm op de volgende terreinen: tafeltennis, biljart, tennis, tafelvoetbal en backgammon. Na een spannende strijd won Hans de vijfkamp met 3-2 en gaf Loek zich met een glimlach gewonnen. In 2002, toen deze tekening werd gemaakt, zou Loek waarschijnlijk minder geamuseerd zijn geweest.

De laatste jaren heeft Van Wely de bakens verzet. Hij trouwde de Salvadorese schaakster Lorena Zepeda, kreeg twee zoons en ging voor Forum voor Democratie de Eerste Kamer in. Op schaakgebied is hij toernooidirecteur van Hoogeveen geworden, geeft hij jeugdtoppers training en speelt hij nog zijn partijen in de diverse competities.

Het fanatisme is voor een groot deel verdwenen, maar heeft hem wel een fraaie carrière opgeleverd. (ES)

 

A disappointment for Loek van Wely

Around the turn of the century, Loek van Wely was engaged in a battle with Jeroen Piket to become the heir to Jan Timman’s throne. When Jeroen stopped playing chess in 2001, Loek was the undisputed number one in the Netherlands.

Van Wely won the Dutch Championship no less than six times in a row (2000-2005). Internationally, he was at his best right after the turn of the century. Besides his ‘subscription’ to the Dutch title, he won the Lost Boys tournament twice, and also at the Olympiad and in Wijk aan Zee he showed that he was close to the world top. Sixteenth place in the world rankings (2001-2002) was his highest position ever.

Loek was fanatical, and not only in chess. He played soccer, jogged his rounds and played poker with abandon. In his younger years, when he was conquering a place in the Dutch chess top with quite a bit of bravado, he also regularly accepted challenges and bets, and in fact he has always kept doing this.

In 2018, Loek played against Hans Böhm for the ‘Homo Ludens Trophy’. The 45-year-old Van Wely joined battle with Böhm, who is 23 years older, in the following disciplines: table tennis, billiards, tennis, table football and backgammon. After a tense struggle, Hans won the pentathlon with a 3-2 score, and Loek congratulated him with a smile. Probably Loek would have been less amused in 2002, when the above drawing was made.

In recent years, Van Wely has changed tack. He married the Salvadoran chess player Lorena Zepeda, they had two sons, and Loek entered the Eerste Kamer (the Dutch House of Lords) on behalf of the ‘Forum voor Democratie’. In chess, he became the tournament director of the Hoogeveen tournament, he also gives trainings to junior top players and still plays his games in the various competitions.

His fanaticism has disappeared for the largest part, but it has brought him a fine career. (ES)