Gepubliceerd op 8 juli 2012

Sponsor Bingo Loterij

Door deelname aan de Sponsor Bingo Loterij kunt U het Max Euwecentrum ondersteunen! De helft van uw inleg komt ten goede van het MEC. Via het formulier Download PDF kunt u deel gaan nemen aan de Sponsor Bingo Loterij en tegelijkertijd het MEC extra ondersteunen.

Stuur het ingevulde formulier op naar: Sponsor Bingo Loterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam.

Speelt u reeds in de Sponsor Bingo Loterij? Dan kunt u heel eenvoudig aangeven dat u voor het Max Euwecentrum speelt, zodat de helft van uw inleg aan het MEC ten goede komt. Bel de klantenservice (0900-3001400) en meldt dat u voor de “stichting Max Euwe Centrum wilt spelen”. Een kleine moeite, die het MEC veel op kan leveren!

terug naar In het nieuws