Gepubliceerd op 6 november 2015

Reglement Max Euwematches 2015

1. Er wordt gespeeld volgens het laatst uitgegeven FIDE-reglement (juli 2014).

2. Het speeltempo bedraagt 90 minuten voor 40 zetten, vervolgens 30 minuten voor 20 zetten en ten slotte 15 minuten voor de resterende zetten, met 30 seconden toegevoegde tijd per zet vanaf zet 1. De zettenteller zal worden gebruikt.

3. De verzuimtijd als bedoeld in artikel 6.7 van het reglement bedraagt 30 minuten. De speler die later dan 30 minuten na de aanvangstijd voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

4. Tijdens de wedstrijd is het een speler verboden om een mobiele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen in het spelersgebied bij zich te hebben. Als geconstateerd wordt dat een speler zo’n apparaat meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan verliest die speler de partij. Het is toegestaan zo’n apparaat af te geven aan de arbiter voordat hij/zij de eerste zet doet.

5. Alle partijen worden verwerkt voor KNSB- en FIDE-rating. Artikel 6.5 van de FIDE Rating Regulations (daarin staat opgenomen: “Where a match is over a specific number of games, those played after one player has won shall not be rated.”) zal niet van toepassing zijn.

Arbiter: Arno Eliëns