Gepubliceerd op 13 maart 2013

Boekrecensies uit Nieuwsbrief 81

Een bijdrage van Evert-Jan Straat

De volgende uitgaven ontving het MEC van uitgeverij New in Chess:

Walter Browne: The Stress of Chess …and its Infinite Finesse.
New in Chess, 2012. 463 pagina’s. € 29,95
Sinds zijn jeugd wist Walter Browne (1949) dat hij beroepsschaker wilde worden. Om te kunnen slagen was het natuurlijk noodzakelijk om de grootmeestertitel te behalen. Aangezien er in de USA geen mogelijkheden waren om dit te bewerkstelligen, reisde hij in januari 1968 op goed geluk naar Europa en meldde zich bij het Hoogovenstoernooi in Wijk aan Zee. In Europa was hij echter volkomen onbekend en hoewel hijzelf vond dat hij in de meestergroep thuishoorde, werd hij in een jeugdvierkamp ingedeeld, die hij gemakkelijk won. Dit was het begin van een zwerftocht die hem over de hele wereld zou voeren. Je moet over een groot zelfvertrouwen beschikken om aan zo’n avontuur te beginnen. In een zone-toernooi in Azië (hij beschikte over een Australisch paspoort) behaalde hij de meestertitel en een jaar later in Puerto Rico de grootmeestertitel. En zo werd Browne in 1970 tegelijk met Anatoli Karpov tot grootmeester benoemd. Missie geslaagd! In de jaren ’70 en ’80 behaalde hij grote successen, die hij in deze autobiografie uitvoerig beschrijft. Het is jammer dat Browne over elk toernooi, vaak per ronde, heeft willen vertellen. Een lijst met zijn toernooiresultaten zou veel schrijfwerk overbodig hebben gemaakt. Nu zijn de interessante verhalen, zoals zijn ontmoetingen met Fischer, onderbelicht. Voor deze uitgave heeft hij hij zijn beste partijen opnieuw met Fritz geanalyseerd. Het zijn prachtige partijen, die tot op het bot zijn uitgevochten. Browne speelde altijd op winst, voor een korte remise was je bij hem aan het verkeerde adres. Na zijn semi-terugtrekking wierp hij zich op het pokeren dat hij al vanaf zijn jeugd kende. Het kostte hem vijf procent van de inspanning van een schaakpartij en leverde hem veel meer op. Zo is het hem gelukt zich staande te houden in een maatschappij, waar weinig waardering is voor het schaakspel. Een interessante biografie en partijenverzameling van een kleurrijk figuur. Het boek is geïllustreerd met fraaie foto’s.

Karsten Müller & Raymond Stolze: The Magic Tactics of Mikhail Tal.
New in Chess, 2012. 332 pagina’s. € 24,95
Over het fenomeen Tal zijn al vele boeken verschenen. Toch zijn de auteurs met een geheel eigen aanpak erin geslaagd een origineel boek tot stand te brengen. Door grondig onderzoek zijn artikelen boven water gekomen, die zeker bij het grote publiek onbekend zullen zijn, zoals een uitvoerige beschouwing van de hand van Botwinnik. De hoofdstukken omvatten opgaven uit zijn partijen, beschouwingen over correcte offers, speculatieve offers en hoe je je tegen de tovenaar moet verdedigen. Intermezzo’s zorgen voor de nodige leesstof . Deze bevatten interviews met onder andere Spassky, Yusupov, Kramnik, Uhlmann en een diepgaande analyse van Robert Hübner van het meesterwerk Tal-Dieter Keller, Zürich 1959. Een prachtige uitgave, die tot de verbeelding zal spreken van zowel Tal-kenners als zij, die hem niet hebben meegemaakt.

Vladimir Tukmakov: Modern Chess Preparation.
New in Chess, 2012. 286 pagina’s. € 23,95
Hoe bereid je je voor op een tegenstander? Dat vroeg in het pre-computertijdperk om een heel andere aanpak dan tegenwoordig. Aan de hand van een aantal klassiekers en partijen uit de voormalige USSR laat Tukmakov zien hoe men vroeger te werk ging. Met de opkomst van de computer rond 1990 is de voorbereiding ingrijpend veranderd. Secondanten worden ingezet om met behulp van de Metal Friend complexe varianten dieper te laten doorrekenen dan de tegenstander. Het gebruik van de Metal Friend is op topniveau onontbeerlijk. In het laatste hoofdstuk komen beslissende partijen aan de orde. Hoe bereid je je voor op partijen die beslissen over het prijzengeld of kwalificatie? Sterke zenuwen spelen dan ook een belangrijke rol. Aan het eind van ieder hoofdstuk geeft de auteur adviezen voor amateurs. Zoals: analyseer je eigen partijen zonder hulp van de computer. Een interessant boek voor de sterke clubschaker.

Victor Bologan: The powerful Catalan.
New in Chess, 2012. 252 pagina’s. € 26,95
Het Catalaans staat bekend als een uiterst degelijke opening. In deze uitgave worden systematisch alle mogelijkheden van zwart onder het vergrootglas gelegd. De auteur begint met de opstelling waar zwart kiest voor een Dame-Indische opzet of aanstuurt op de Tarrasch-verdediging. Vervolgens komt het Catalaans aan bod. Wanneer zwart op behoud van pion c4 speelt, ontstaan ingewikkelde stellingen, die de auteur als gunstig voor wit beoordeelt. De klassieke varianten, waarin zwart zich rustig ontwikkelt, geven wit een licht initiatief. Bologan geeft veel uitleg en trekt aan het eind van ieder hoofdstuk zijn conclusie.

Sergey Kasparov: The Dynamic Benko Gambit.
New in Chess, 2012. 316 pagina’s. € 28,95
Deze uitgave wordt gepresenteerd als een aanvalsrepertoire boek voor zwart. Alle varianten en de achterliggende ideeën worden aan de hand van 273 partijen behandeld. Dit positionele gambiet is populair bij clubspelers en topspelers als Carlsen en Topalov. Ook de auteur is een groot aanhanger van deze opening, die tot levendig spel leidt.

New in Chess Yearbook 104.
New in Chess, 2012. 246 pagina’s. € 29,95
Joel Benjamin laat in zijn vaste rubriek aan de hand van recente partijen zien dat het Benko gambiet ook op topniveau speelbaar is. Alexey Kuzmin bespreekt de nieuwtjes van het Tal-herdenkingstoernooi in Moskou. De surveys bevatten bijdragen van onder andere Ikonnikov, Eingorn, Tiviakov, I. Almasi, Aagaard/Ntirlis, Scherbakov, Lukacs/Hazai en A.Kuzmin. Ten slotte bespreekt Glenn Flear de volgende uitgaven: Taylor: Slay the Sicilian!; Antic & Maksimovic: The Modern French; Lysyi & Ovetchkin: The Berlin Defence; Naiditsch & friends: Chess Evolution (series).

Daarnaast ontvingen wij van New in Chess:
Valerie Beim: The Enigma of Chess Intuition
New in Chess, 2012. 268 pagina’s. €24,95