Gepubliceerd op 4 augustus 2012

Boekrecensies uit Nieuwsbrief 76

 

Een bijdrage van Evert-Jan Straat

De volgende uitgaven ontving het MEC van uitgeverij New in Chess:

Viktor Moskalenko: The Wonderful Winawer.
New in Chess, 2010. 272 pagina’s. € 21.95
In deze uitgave over het Frans behandelt de auteur op geheel eigen wijze alle varianten van de Winawer. Met aandacht voor de historie laat hij enkele beroemde partijen zien van adepten uit het verleden zoals Botwinnik en Uhlmann maar de hoofdmoot vormen partijen uit het laatste decennium. Zoals Kortchnoi in het voorwoord opmerkt, is het een groot voordeel dat Moskalenko deze opening zelf speelt en daardoor een goed begrip heeft van de ideeën en de dynamische mogelijkheden. Moskalenko verwijst regelmatig naar zijn vorige boek The Flexible French en geeft aanvullingen op het hoofdstuk dat de Winawer behandelt. Het best kunnen deze boekwerken in samenhang met elkaar worden bestudeerd. Deze Francophile, om Moskalenko te citeren, geeft een spervuur van ideeën, adviezen, waarschuwingen en mogelijkheden. Dit maakt het tot een aantrekkelijk en interessant boek voor de betere clubspeler.

Yuri Yakovich: Sicilian Attacks.
New in Chess, 2010. 208 pagina’s. € 19.95
Hoe kan je het beste een ingewikkelde opening als het Siciliaans bestuderen? Het eindeloos memoriseren van varianten heeft weinig zin, wanneer de kennis van het specifieke systeem niet ondersteund wordt door begrip van de algemene principes van een bepaalde variant. In deze uitgave geeft Yakovich aan de hand van bepaalde thema’s uitleg over verschillende stellingstypen zoals die kunnen ontstaan in de Scheveningen, de Taimanov, de Rauzer en de Drakenvariant. Aan de hand van 32 uitvoerig geanalyseerde partijen, steeds met tegengestelde rokades, licht de auteur de thema’s toe. Elk hoofdstuk eindigt hij met conclusies. Dit is een belangwekkend middenspelboek waaraan consciëntieus is gewerkt. Wie deze uitgave bestudeert, kan zich doelmatiger richten op de daadwerkelijke studie van het Siciliaanse openingslabyrint.

Evgeny Sveshnikov: The Complete c3 Sicilian.
New In Chess, 2010. 574 pagina’s. €28.95
In dit omvangrijke openingsboek heeft Sveshnikov al zijn ervaringen met de Alapin-variant vastgelegd. Veertig jaar geleden begon hij deze variant te spelen en het heeft hem goede resultaten opgeleverd. Objectief gezien vindt hij 2.Pf3 en 3.d4 sterker maar om praktische redenen beveelt hij dit systeem aan. Zwart heeft twee volwaardige antwoorden namelijk 2…,d5 en 2…,Pf6, die hij zeer uitvoerig behandelt. Het boek is zo dik omdat Sveshnikov alle fasen van de partij analyseert en erg veel voorbeelden en opgaven geeft. Alternatieven op de tweede zet zoals 2…e6 beschouwt hij als minder goed; want dan speelt wit de doorschuifvariant van het Frans, die hij als gunstig voor wit beoordeelt. Bij de gemiddelde clubspeler is de Alapin altijd redelijk populair geweest maar op grootmeesterniveau wordt deze variant voornamelijk als verrassingswapen gebruikt. Een onmisbaar boek voor iedereen die de Alapin-variant speelt of zich ertegen wil wapenen.

Jeroen Bosch (editor): SOS – Secrets of Opening Surprises.
Volume 13. New in Chess, 2011. 144 pagina’s. € 19.95
Deze uitgave begint met de SOS Files. Dat zijn partijen met aanvullingen op een verrassingsvariant uit een vorig nummer. Voor de beste partij wordt een prijs van € 250 uitgeloofd. De meest excentrieke variant in dit nummer is de North Sea Defence die ontstaat na 1.e4 g6 2.d4 Pf6 3.e5 Ph5. Magnus Carlsen speelde deze uitdagende verdediging onlangs tegen Michael Adams. Carlsen verloor maar dat lag niet direct aan de opening. Verder zijn er bijdragen van Kogan, Simon Williams, Landa, Finkel, Flear, Reinderman, Grivas, Mikhalchishin, John van der Wiel en Ian Rogers . De SOS-liefhebbers kunnen weer een half jaar vooruit!

Matten nr. 8, Schaakverhalen.
New in Chess, 2010. 128 pagina’s. € 11.95
In een uitvoerig artikel beschrijft Sosonko het turbulente leven van Mikhail Tal. Ze ontmoetten elkaar midden jaren zestig en ook na het vertrek van Sosonko naar het Westen bleven ze bevriend. Het is een onthullend portret met veel onbekende feiten van een bohemien die regelmatig met de Sovjetautoriteiten in aanvaring kwam. Zijn grootheid als schaker zorgde ervoor dat hij toch het leven kon leiden zoals hij wilde. Vermeldenswaard is het dagboek dat Eric van Reem bijhield toen hij voor Anand en zijn team in grote haast de reis per auto naar Sofia moest organiseren voor zijn WK- tweekamp tegen Topalov. John Kuijpers schrijft een verhaal over Anish Giri en typeert hem als een meedogenloos jongetje. Aardig is het artikel van Martin van Neck over de Eerste Dag-enveloppe, die ter ere van het Kandidatentoernooi in Curaçao werd uitgebracht. Alle deelnemers zetten keurig hun handtekening boven hun getypte naam. Fischer wiens naam onderaan de enveloppe stond, nam daar geen genoegen mee en zette zijn signatuur bovenaan dwars door die van Benkö! Tenslotte vertelt Dirk Jan ten Geuzendam over Gata Kamsky die onder toezicht van zijn lomphorkerige vader Rustam midden jaren negentig fraaie successen boekte in kandidatenmatches. Hij versloeg overtuigend spelers als Salov, Kramnik en Short. Met de Amerikaanse grootmeester Maxim Dlugy haalt hij herinneringen op aan de Spartaanse opvoedmethodes die Rustam erop nahield en hoe hij trainers en secondanten van Gata fysiek bedreigde.

Mihai Suba: Dynamic Chess Strategy.
New in Chess, 2010. 208 pagina’s. € 17.95
Een uitgebreide en herziene editie van deze moderne klassieker uit 1991. Met dit boek introduceerde Suba het begrip dynamisch potentieel tegenover de meer statische concepten die lang geleden in de leerboeken van Steinitz, Tarrasch en Nimzowitsch werden geformuleerd. De theoretische uiteenzettingen zijn verhelderend en leggen uit wat hij precies met dynamisch potentieel bedoelt. Begin jaren ’80 was Suba een sterke grootmeester en aan de hand van 36 eigen partijen licht hij zijn denkbeelden toe. Het is een interessante uitgave maar bepaald geen eenvoudige kost. Het lijkt het meest geschikt voor talentvolle en ambitieuze spelers. Suba heeft een onderhoudende schrijfstijl en het ontbreekt niet aan anekdotiek.

New in Chess Yearbook 97.
New in Chess, 2010. 246 pagina’s. € 26.95
In dit jaarboek geven enkele experts aanvullingen op boekwerken die ze in het recente verleden hebben gepubliceerd: Gutman over de Budapest Fajarowicz en Sveshnikov over de French Advance Variation. De 34 openingsvarianten bevatten bijdragen van o.a. Finkel, Andriasian, Vegh, Lukacs/Hazai, Van der Wiel, Mikhalevski, Raetsky/Chetverik, A. Kuzmin, Ikonnikov, Flear, Anka en S. Kasparov. Tenslotte bespreekt Glenn Flear enkele nieuwe uitgaven: Ftacnik, The Sicilian Defence; Schandorff, The Caro-Kann en Lakdawala, Play the London system .

Van diverse personen ontving het Max Euwe Centrum:

Paul van der Sterren: Fundamental Chess Openings.
Gambit, 2009. 480 pagina’s. € 23,95
Dit boek is gebaseerd op De wereld van de schaakopening en behandelt alle openingen in kort bestek. Het gaat niet in op allerlei zijvarianten. Wel krijgt de lezer advies over waar het om draait in deze openingen.

Ed Leuw, Tony Lith, Jaap Tanja: Johan van Hulst. Een leven lang schaak als sublieme bijzaak.
Caïssa, 2011. 122 pagina’s. € 12.50
Deze feestelijke bundel is samengesteld en volgeschreven door zijn schaakvrienden ter gelegenheid van het eeuwfeest van Johan van Hulst. Een waardig eerbetoon aan deze markante persoonlijkheid.

Rob van Vuurde: In Euwes voetspoor. Geschiedenis van de Schaakvereniging Doorn-Driebergen 1935-2010.
202 pagina’s. € 12
In dit jubileumboek schetst de auteur de geschiedenis van twee clubs waarvan de oudste werd opgericht in het jaar dat Euwe wereldkampioen werd.

Het Remco Heite Schaaktoernooi 2008.
Stichting Het Heite Schaaktoernooi, 2010. 70 pagina’s. € 12.50
Dit toernooiboek doet verslag van de invitatiegroep die werd gewonnen door Macieja en Loek van Wely, het open toernooi dat een prooi werd voor Erwin L’Ami en het schoolschaaktoernooi.

Eric Ruch: L’histoire du jeu d’échecs par correspondance au XIXe siècle. Volume I. Des origins à 1840.
Editions feenschach – phénix, 2010. Ca. 336 pagina’s . € 40
Deze fraai geïllustreerde uitgave bevat een beschrijving van de oudste geschiedenis van het correspondentieschaak en tachtig gedeeltelijk geannoteerde partijen.

Een bijdrage van Ger Hageman

Carin Giesen: Sonnevanck. Thuis in een openbaar lokaal.
Uitgeverij Aspekt, 2010. 254 pagina’s. € 18,95
Carin Giesen schrijft een interessant boek over de geschiedenis van het dorp Wijk aan Zee; hierin belicht zij vooral de geschiedenis van Sonnevanck, café-restaurant-hotel.
Voor de schaakwereld is van belang dat de schaakclub “Paard van Ree” hier is opgericht. En er worden verscheidene jaren het ” Wijn aan Zee”-toernooi en het “Sonnevanck”-toernooi gehouden. Prachtig voor de deelnemers, maar voor de gemiddelde schaker wellicht niet zo interessant. De amateurschakers die vroeger in dit lokaal hun partijtjes speelden voor het Hoogovenstoernooi, spelen tegenwoordig hun partijen in Café de Zon.
De charme van het boek zit hem erin dat het beschrijft hoe en waarom Sonnevanck als lokaal en centrum van activiteiten onder bezielende leiding van ondernemer Bert Kisjes tot bloei is gekomen.