Gepubliceerd op 26 februari 2024

Max Euwe Centrum weer open! / Max Euwe Centre (MEC) open again!

Op 31 december 2023 maakte het Max Euwe Centrum de overstap van huisnummer 30a naar 26. Pakweg 50 meter van onze oude locatie dus, maar toch had de verhuizing nogal wat voeten in de aarde!
Er is de laatste maanden hard gewerkt op de nieuwe locatie. Dat heeft er toe geleid dat we met heuglijk nieuws kunnen komen: vanaf deze week is het MEC weer open!

U bent van harte welkom op onze gebruikelijke tijden, van dinsdag t/m zaterdag, tussen 12:00 en 16:00. Onze vrijwilligers staan weer als vanouds klaar om u te ontvangen.

Wij hopen dat u, net als wij, enthousiast zult zijn over de frisse en ruimtelijke uitstraling van ons nieuwe onderkomen. Tot snel!

On December 31, 2023, the Max Euwe Centre (MEC) moved from house number 30a to 26. Roughly 50 meters from our old location, but the move still took quite some effort!
A lot of work has been done at the new location in recent months. As a result we can now announce happy news: the MEC will be open again from this week!

You are very welcome at our usual times, from Tuesday to Saturday, between 12:00 and 16:00. Our volunteers are ready to welcome you as usual.

We hope that you, like us, will be enthusiastic about the fresh and spacious appearance of our new home. See you soon!