Gepubliceerd op 8 juli 2012

Ko van Harn (1949-2017)

Op donderdag 3 augustus is Ko van Harn op 68-jarige leeftijd overleden.

Van 2001 tot 2008 was hij secretaris van het MEC en vormde een goed koppel met de toenmalige voorzitter Errit Petersma. Beiden waren vaak op het MEC te vinden om zich in te zetten voor het MEC. Naast secretaris was Ko ook redacteur van de Nieuwsbrief en organiseerde hij het jaarlijkse Pleinfestival.

Ko was van beroep voorlichter van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn pensioenering verhuisde hij naar Zeeland, waar hij geboren was.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Ko van Harn
Ko in gesprek met Fred Verbeek tijdens het jaarlijkse Pleinfestival