Gepubliceerd op 28 juli 2020

Ivantsjoek peinst

Ivanchuk

English

We hebben in deze serie al eerder aangegeven dat Vasyl Ivantsjoek één van de schakers is die wereldkampioen had kunnen worden. Zeker gezien zijn talent en zijn resultaten, maar dat laatste stapje heeft hij nooit kunnen zetten. Toch kwam hij een keer heel dichtbij.

In 2002 werd het wereldkampioenschap in Moskou via een knock-out toernooi gespeeld, zoals bij tennis. De eerste vier matches won de Oekraïner Ivantsjoek soepel en ook de kwartfinale tegen Joël Lautier won hij eenvoudig. In de halve finale moest Chucky tegen wereldkampioen Viswanathan Anand. Hoewel Anand favoriet was, won Ivantsjoek de match en belandde hij in de finale. Zijn tegenstander was zijn landgenoot Ruslan Ponomariov.

De als negentiende geplaatste Ponomariov had in de tweede ronde – na barrage – van Tiviakov gewonnen, en was daarna op stoom gekomen. Hij reeg een indrukwekkend rijtje Russen aan de zegekar: Morozewitch, Bareev en Svidler! Desalniettemin was Ivantsjoek favoriet voor de wereldtitel, maar in de finale zakte hij – bevangen door de spanningen? – geheel door het ijs. Ponomariov won met 4½-2½ en was de nieuwe wereldkampioen.

Ivantsjoek bleef jarenlang tot de wereldtop behoren en behaalde fraaie resultaten, maar langzaamaan verschoof zijn liefde richting dammen. De laatste jaren neemt hij dan ook geregeld deel aan damtoernooien in Nederland. Zo kwam hij op 22 maart 2016, na een toernooi Fries dammen in Franeker, op bezoek in het Max Euwe Centrum. Tijdens het bezoek vroeg ik wat hij het belangrijkste in het leven vond. Na lang nadenken kwam hij tot de conclusie dat dammen nu het belangrijkste was. Hij was even vergeten dat zijn vrouw naast hem zat.

Een andere bekende anekdote is te zien op YouTube. In 2016 werd Ivantsjoek in Doha wereldkampioen rapidschaak voor Grischuk en Carlsen. Terwijl de prijsuitreiking was begonnen damde hij tegen de Georgiër Jobaava. Toen zijn naam werd omgeroepen rende hij naar het podium. Tijdens de huldiging leek hij nog met zijn gedachten bij de dampartij, want hij keek precies als op deze tekening van Rupert van der Linden. Na de huldiging rende hij met een medaille om zijn nek en bos bloemen in zijn hand terug naar het bord. Binnen enkele zetten versloeg hij Jobaava met een meerslag. Ongetwijfeld met een variant die hij tijdens de huldiging had uitgerekend.

Een geniale schaker (dammer) die van Planeet Ivantsjoek komt. (ES)

Ivanchuk is meditating

Earlier in this series, we already indicated that Vasily Ivanchuk is one of those chess players who could have become World Champion – certainly if we look at his talent and his tournament results. But he was never able to make the final step. Still, on one occasion he came very close.

In 2002, the World Championship in Moscow was played according to a knock-out formula, like in tennis. Ukraine grandmaster Ivanchuk won his first four matches smoothly, and also won the quarterfinal against Joël Lautier without any trouble. In the semi-final, Chuky had to play World Champion Viswanathan Anand. Although Anand was the favourite, Ivanchuk won the match and reached the final, where his compatriot Ruslan Ponomariov was his opponent.

Ponomariov, who was No. 19 on Elo, had beaten Sergey Tiviakov after a play-off in the second round, and had got into his stride after that. He gained victories over an impressive series of Russians: Morozevich, Bareev and Svidler! Despite this, Ivanchuk was still the favourite for the world title, but in the final – perhaps paralysed with tension – he fell through the ice terribly. Ponomariov won 4½-2½ and became the new World Champion.

Ivanchuk kept belonging to the world top for years, and achieved several splendid results, but gradually his main love shifted to draughts. In recent years, he regularly participated in draughts tournaments in the Netherlands. On 22 March 2016, after a Frisian draughts tournament in Franeker, he paid a visit to the Max Euwe Centre. During that visit, I asked him what he thought was the most important thing in life. After a long think, he came to the conclusion that draughts was most important to him at that point. For a moment, he had forgotten that his wife was sitting beside him.

Another well-known anecdote can be seen on YouTube. In 2016, in Doha, Ivanchuk became the World Rapid Chess Champion, ahead of Alexander Grischuk and Magnus Carlsen. While the prize-giving had already started, Vasily was playing a draughts game with Georgian GM Baadur Jobava. When his name was called, he ran to the stage. During the honouring of the prize-winners, he still seemed to be thinking of the draughts game, looking exactly the same as in the above cartoon by Rupert van der Linden. After the prize-giving, he ran back to the board, with the medal around his neck and a bunch of flowers in his hand. A few moves later he beat Jobava with a multi-capture move – without doubt this was the crowning of a variation he had been calculating during the prize-giving.

A brilliant chess (draughts) player coming from Planet Ivanchuk. (ES)