Geschiedenis

Nederland heeft tot nog toe één wereldkampioen schaken gekend: prof. dr. Max Euwe (1901-1981). Toen Euwe in december 1935 van de regerende wereldkampioen Aljechin won, gonsde Amsterdam van feestgedruis.

Euwe was leraar wiskunde en later hoogleraar informatica in Rotterdam en Tilburg. In 1970 koos de FIDE (de Wereldschaakbond) hem tot president, een functie die hij acht jaar vervulde. Daarnaast schreef hij talloze schaakboeken en leverde belangrijke bijdragen aan de theorie.

Na zijn overlijden werd de Stichting “Max Euwe Centrum” opgericht met het doel de nagedachtenis aan Euwe, zijn werk en betekenis voor het schaken levend te houden. Daarnaast wil het Max Euwe Centrum de schaaksport in de toekomst bevorderen, vooral in de sociale en culturele sector.

Op 8 november 1986 werd het Max Euwe Centrum aan de Paleisstraat geopend. Sinds 13 december 1991 is het MEC gevestigd op haar huidige locatie op het Max Euweplein.