Euwering-oud

Op 5 januari 1977 heeft de Nederlandse Gasunie te Groningen de Max Euwering ingesteld ter gelegenheid van het afsluiten van het Euwe-jaar 1976, het jaar waarin Max Euwe 75 jaar werd.

Met deze ring wil de Nederlandse Gasunie haar waardering doen blijken voor het baanbrekende werk, dat Dr. Euwe door de jaren heen ten behoeve van het schaken in het algemeen, en het jeugdschaken in het bijzonder, heeft verricht. Door de naam van Dr. Euwe aan de ring te verbinden wil zij deze verdienste blijvend vastleggen.

De ring zal geen persoonlijk eigendom van de ontvanger zijn, maar een symbool van waardering voor zijn of haar werk ten gunste van het schaken in Nederland. De ontvanger verplicht zich de ring, overeenkomstig door het Max Euwe Centrum gestelde regels, door te geven aan diegene in Nederland, die als een waardig opvolger wordt beschouwd.

Op woensdag 30 mei 2018 heeft Cor van Wijgerden in het Holland Casino de Max Euwering doorgegeven aan Eddy Sibbing. Het Max Euwe Centrum dankt het Holland Casino voor de fantastische uitreiking van de Euwering.

De houders van de Euwering tot nu toe zijn:

  • Max Euwe (5 januari 1977)
  • Hans Bouwmeester (4 januari 1983)
  • Jan Timman (13 december 1991)
  • Hans Böhm (9 november 1996)
  • Hans Ree (19 mei 2001)
  • Genna Sosonko (7 augustus 2007)
  • Cor van Wijgerden (19 december 2012)
  • Eddy Sibbing (30 mei 2018)
euwe160bouwmeester160timman160
 bohm160ree160sosonko160
Cor van Wijgerden  met RingEddy Euwering2