Gepubliceerd op 8 april 2013

Boekrecensies uit Nieuwsbrief 82

Een bijdrage van Evert-Jan Straat

De volgende uitgaven ontving het MEC van uitgeverij New in Chess:

Genna Sosonko: The World Champions I Knew. New In Chess, 2013. 238 pagina’s. €24,95.
In zijn verhalen over de wereldkampioenen, van Capablanca tot Petrosian, vertelt Sosonko over hun persoonlijk leven. Hij kan dat omdat hij de Sovjet-kampioenen, Botwinnik, Smyslov, Tal en Petrosian, goed heeft gekend en hun taal sprak: letterlijk en figuurlijk. Met Tal en Smyslov was hij goed bevriend. Capablanca en Aljechin heeft hij natuurlijk niet meegemaakt. Dankzij zijn kennismaking met de weduwe van Capablanca heeft hij een goed beeld van hem gekregen. Het verhaal over Aljechin gaat over zijn leven in Parijs, toen hij in 1927 na het behalen van de wereldtitel  door de Russische emigranten groots werd onthaald. Nadat hij midden jaren dertig toenadering had gezocht tot de Sovjetautoriteiten, was het met zijn populariteit gedaan. Deze uitgave levert een belangwekkende bijdrage aan onze kennis over het leven van de wereldkampioenen en kan worden beschouwd als een hoogtepunt in de schaakliteratuur.

Daniel Naroditsky: Mastering Complex Endgames. New In Chess, 2012. 304 pagina’s. €28,95.
Jonge spelers wordt vaak geadviseerd om het eindspel te bestuderen. Je hebt er immers je hele schaakleven plezier van. Naroditsky, inmiddels achttien jaar, heeft dat advies ter harte genomen en  behandelt in deze uitgave een aantal van zijn ervaringen en voorbeelden van andere spelers. Onder complexe eindspelen verstaat hij stellingen waarin geen van beide partijen geheel kan vertrouwen op bestaande eindspeltheorie en bekende thema’s om ideeën te ontwikkelen. Het betreft vooral eindspelen met een dame of toren in combinatie met een licht stuk. Dit type eindspelen komt in de praktijk regelmatig voor en er is niet veel over gepubliceerd. Een interessante uitgave voor spelers met de nodige eindspelkennis en de ambitie om zich verder in dit onderdeel van het spel te verdiepen.

Emmanuel Neiman: Tune Your Chess Tactics Antenna. New In Chess, 2012. 237 pagina’s. €24,95.
De auteur beschrijft een denkmethode die erop is gericht de tactische en positionele vaardigheden te verbeteren. Op systematische wijze geeft de auteur aanwijzingen die de speler op het idee moeten brengen dat er een combinatie in de stelling zou kunnen zitten. De laatste fase van het denkproces wordt besteed aan het concreet berekenen van varianten. Neiman formuleert helder en tracht met zijn systematische aanpak de speler op het goede spoor te zetten, wanneer en waar er naar combinaties moet worden gezocht. De voorbeelden en opgaven variëren van eenvoudig tot pittig. Een instructief boek!

Viktor Moskalenko: The Perfect Pirc-Modern. New In Chess, 2013. 255 pagina’s. €24,95.
In deze uitgave worden alle varianten van de Pirc/Modern aan de hand van 37 partijen behandeld. De auteur speelt de opening zelf en kan door zijn kennis van zaken de strategische ideeën helder uiteenzetten. Doordat de pionnenstructuren meestal niet snel zijn vastgelegd, is er genoeg ruimte voor improvisatie. De levendige schrijfstijl en de populaire presentatie zorgen voor een aantrekkelijk boek voor de betere clubspeler.

New in Chess Yearbook 105 New In Chess, 2012. 246 pagina’s. €29.95.
Joel Benjamin bespreekt in zijn vaste rubriek recente ontwikkelingen in de Najdorf-variant van het Siciliaans en Alexey Kuzmin presenteert de oogst van de Grand Slam toernooien in Amerika en Europa. In de 27 surveys worden nieuwtjes besproken van onder andere Kramnik, Leko, Kortchnoi(!), Sipke Ernst en Nakamura. Tenslotte bespreekt Glenn Flear de volgende uitgaven: Lars Schandorff: Playing 1.d4 – The Queen’s Gambit; Playing 1.d4 – The Indian Defences; Victor Bologan: The Powerful Catalan; Marc Esserman: Mayhem in the Morra; Konstantin Sakaev: Complete Slave 1.

Van uitgeverij Tirion ontvingen wij:

Hans Böhm & Yochanan Afek: Wij presenteren… Het PAARD. Tirion Sport, 2012. 143 pagina’s. €22.95.
Het derde deel van deze serie is gewijd aan het paard. Door zijn springkracht en de onnatuurlijke beweging die hij maakt, is hij de smaakmaker  van het spel. In zestig hoofdstukken met vier opgaven komen verschillende thema’s aan de orde: in het eindspel als verdediger tegen een vrijpion, in het middenspel als hoofdrolspeler van allerlei combinatiemotieven en in ingewikkelde problemen als onvermoeibare springer. De opgaven komen uit de toernooipraktijk, eindspelstudies en problemen, en variëren van kort en krachtig tot behoorlijk ingewikkeld.

Daarnaast ontvingen wij het jubileumboek van de Voorster Schaakclub 1937-2012.