Gepubliceerd op 29 juni 2017

Becker-archief naar Leeuwarden

Dit bekende archief, dat door bemiddeling van Euwe vanuit Argentinienaar Nederland is gekomen, is onlangs verhuisd naar Leeuwarden.
Vanwege ruimtegebrek is het schaakarchief een aantal jaren geleden opgeslagen. Door bemiddeling van de bekende schaakverzamelaar Jurgen Stigter wordt het opgenomen in de nieuw opgezette denksport-bibliotheek Tresoar.

Becker archief

 

Ook de bridgebibliotheek die Bob van de Velde aan de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam had geschonken wordt in deze nieuwe collectie opgenomen. In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad, hopelijk zal het Becker-archief dan tentoongesteld worden!

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Boterhoek 1
8911 DH AC Leeuwarden
www.tresoar.nl

Historie Becker-archief

De Oostenrijkse professor A.Becker begon in 1918 met het in kaart brengen van partijen van meesters en grootmeesters uit internationale toernooien of vergelijkbaar niveau. Niet alleen werden de (openings-)zetten op een blaadje genoteerd en ingedeeld naar opening, ook de bron werd vermeld. Becker besloot in 1939 – net als enkele andere schakers – in Argentinie te blijven toen hij daar deelnam aan de Olympiade en de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Als Argentijn heeft hij daarna verder gewerkt aan zijn archief en had in 1963 reeds 66.000 fiches.

De in 1960 opgerichte Alexander Rueb Stichting had als een van haar doelen om schaakboeken en tijdschriften bijeen te brengen, en ook bijhouden van kartotheken op allerlei gebieden van het schaakspel. Voorzitter Max Euwe wilde in 1963 deze collectie graag naar Nederland halen. Becker bood aan dat de collectie gratis gedupliceerd mocht worden, maar de kosten van duplicatie werden geraamd op 4000 gulden. De Ruebstichting stelde 2000 gulden beschikbaar en een particuliere bron 1000 gulden. Voor de ontbrekende 1000 gulden werd een beroep gedaan op Schakend Nederland. Enkele maanden later was er  281,50 gulden bijeen gebracht.

Inmiddels was W.J.F. Boogerd uit Hilversum begonnen aan een vergelijkbare kartoktheek. Hij verzamelde partijen en deelde die in conform de bekende openingsserie van Euwe. Regelmatig werden de Nederlandse schakers in Schakend Nederland opgeropeen om partijmateriaal naar de Noorderweg 134 in Hilversum op te sturen. Euwe zou van dit archief gebruik hebben gemaakt in zijn voorbereiding van het kandidatentoernooi in Zürich 1953. Rond 1970 stopte Boogaard met het bijhouden van zijn kartotheek

Op 5 september 1966 werd Becker 70 jaar en was zijn kartotheek gegroeid tot 85.000 fiches. Hij wilde doorgaan tot de 100.000 fiches!

Het levenswerk van Becker is inmiddels in Nederland aangekomen en gegroeid tot meer dan 100.000 fiches. Het bijhouden van het archief was in 1976 een dermate grote klus dat er minstens 10 mensen aan zouden moeten werken. De Ruebstichting had het Becker-archief in bruikleen gegeven aan de KNSB, die de kosten voor het in stand houden op zich nam. Het omzetten van de fiches conform de ECO-code van de Schaakinformatoren was een grote klus waar een aantal vrijwilligers (“theoretisch goed onderlegde spelers”) in 1976 mee begon.