Gepubliceerd op 15 januari 2013

75 jaar Hoogovenstoernooi

75yHoogovensjanuari 2013

Deze tentoonstelling vertelt de geschiedenis van het “Wimbledon van het schaken”, een schaaktoernooi met zo’n rijke geschiedenis dat we keuzes hebben moeten maken.

Stukjes informatie, aangevuld met een schat aan foto’s en krantenknipsels, zijn samengesteld in een verhaal waarin de nadruk ligt op het verleden, vanaf het begin van het toernooi in 1938 tot de jaren van Corus en Tata Steel Chess. Omdat de geschiedenis daarvan nog redelijk vers in ieders geheugen ligt hebben wij onze aandacht vooral gericht op de beginjaren.

Zoals altijd in ons museum, staan we ook uitgebreid stil bij de rol van Max Euwe in het Hoogovenstoernooi.

We danken Tata Steel voor het belangeloos beschikbaar stellen van fotomateriaal.

Hierbij de flyer van de tentoonstelling.