Gepubliceerd op 22 april 2022

35 jaar MEC (expositie en een uitgebreid artikel)

Door corona hebben we ons jubileum in november niet kunnen vieren. Gelukkig is de expositie nu weer te bekijken in ons museum. In de digitale nieuwsbrief van december was een heel katern over de geschiedenis van het MEC opgenomen. Degenen die dat nog niet hebben gelezen, kunnen het hieronder vinden. Veel leesplezier!