Gepubliceerd op 9 juli 2012

100 Endgames You Must Know

Jesus de la Villa:

100 Endgames You Must Know

New In Chess, Alkmaar 2008. 248 pagina’s. €21,95.

De auteur tracht de partijspeler zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Tegenwoordig worden partijen met versneld speeltempo beëindigd. Het is daarom van groot belang een aantal eindspelen goed te onthouden. Nadat de basisprincipes zijn behandeld (elementaire eindspelen worden bekend verondersteld) komen ideeën aan de orde die kunnen worden toegepast in soortgelijke of ingewikkelder stellingen. De instructieve uitleg, de vele diagrammen en prettige presentatie van het materiaal maken dit eindspelboek tot een interessante uitgave voor clubspelers met een rating vanaf 1600.