Published on April 24, 2020

Laatste VSB-toernooi

Topalov Kasparov laatste VSB 1996

English

In 1987 organiseerde de Verenigde Spaarbank voor de eerste keer haar toernooi, dat opgedragen werd aan Euwe. Het Euweherdenkingstoernooi van de VSB sloot na tien edities in 1996 af met een supersterke tienkamp.

Kasparov en Topalov wonnen met 6½ uit 9, met maar liefst anderhalf punt voorsprong op Anand en Short. Zoals elk jaar zat het tot commentaarzaal omgetoverde bankfiliaal op de Amsterdamse Singel propvol. Op de rustdag waren er steevast activiteiten voor de jeugd, die dan wereldtoppers als Short, Topalov of Kasparov konden ontmoeten. Dat allemaal onder de bezielende leiding van toernooidirecteur Lies Muller. Samen met Geurt Gijssen, Hans Böhm, Herman Lequin (VSB) en CC&O (o.a. Jeroen van den Berg) zetten zij een toptoernooi neer dat in het rijtje Hoogovens, Groningen, IBM, OHRA en Interpolis thuis hoort.

Het door Dirk Jan ten Geuzendam geschreven boek Waarom schaakt u eigenlijk? is een klassieker geworden. Niet alleen door de fraaie analyses en rondeverslagen, maar vooral ook door de interviews en schaakverhalen. Door de bijdragen van onder andere Mart Smeets, Henk Spaan, Godfried Bomans, Hugo Brandt Corstius, Hans Ree en Tim Krabbé is het veel meer dan een toernooiboek geworden.
Daarnaast had de VSB van 1988 tot 1994 haar eigen schoolschaakproject. Onder leiding van Gido Lodders werden er opleidingen georganiseerd, schaakmateriaal uitgeleend, lesmateriaal uitgegeven en verscheen er een aparte VSB-schoolschaakkrant. Daarnaast werden er grote schaakhappenings door heel Nederland georganiseerd, waarbij ambassadeur Hans Böhm zelfs een keer per helikopter kwam! Het heeft een enorme impuls aan het jeugdschaak in Nederland gegeven. De toenmalige jeugd, inmiddels dertigers en veertigers, zal daar ongetwijfeld goede herinneringen aan hebben. (ES)

The last VSB tournament

The Verenigde Spaarbank organized its tournament for the first time in 1987. It was dedicated to Euwe. The VSB Euwe Memorial concluded in 1996, after ten editions, with a tremendously strong ten-player event.
Kasparov and Topalov won the tournament with 6½ out of 9, no less than one and a half point ahead of Anand and Short. The branch bank on the Singel in Amsterdam, transformed into a commentary room for the occasion, was, as every year, packed tight. Invariably, on the rest day there were activities for youth chess players, who could meet world top players like Short, Topalov or Kasparov. All this under the inspiring leadership of tournament director Lies Muller. Together with Geurt Gijssen, Hans Böhm, Herman Lequin (VSB) and CC&O (among others, Jeroen van den Berg) she created a top tournament that belonged in a select category with Hoogovens, Groningen, IBM, OHRA and Interpolis.
The tournament book Waarom schaakt u eigenlijk? (= Why do you play chess, actually?), compiled by Dirk Jan ten Geuzendam, became a classic – not only due to the splendid analyses and round bulletins, but also, especially, due to the interviews and chess stories. Thanks to contributions by, among others, Mart Smeets, Henk Spaan, Godfried Bomans, Hugo Brandt Corstius, Hans Ree and Tim Krabbé, it became much more than just a tournament book.
Besides the tournament, the VSB had its own school chess project in the period from 1988 to 1994. Under the leadership of Gido Lodders, trainings were organized, chess materials were lent out, instruction material was published, and a separate VSB school chess newspaper appeared. Apart from that, great chess happenings were organized throughout the Netherlands. At one occasion, chess ambassador Hans Böhm even came by helicopter! This project has given an enormous impulse to youth chess in the Netherlands. Junior chess players of the day, who are in their thirties and forties today, will undoubtedly have good memories of it. (ES)