Gepubliceerd op 10 november 2014

ENQUETE NIEUWSBRIEF RESULTATEN

 

 

 

 

Er zijn 56 enquêtes ingestuurd, met name door trouwe lezers / donateurs. Hieronder de resultaten.

Over het algemeen zijn de inzenders (zeer) tevreden over de Nieuwsbrief. Bepaalde scores geven echter reden tot heroverweging van onze inhoud.

Niet overal komt het totaal op 56 uit, dat komt omdat er op die vraag niets is ingevuld. Voor de tendensen maakt het niet uit, die zijn duidelijk.

 

 

 

 

meer  goed  minder  mag weg
 1  Nieuws van het MEC-bestuur  0  49  7  0
 2  Verslag van activiteiten in het MEC  1  52  3  0
 3  Aankondigingen van MEC-activiteiten  2  54  0  0
 4  Artikelen over schaakhistorie  33 19  4  0
 5  Recensies nieuwe boeken  5  30  16  5
 6  Nieuws over MEC-exposities  2  48  3  1
 7  Gastenboek  0  20  17  19
 8  Euwepartijen  17  24  11  4
 9  Ingezonden stukken (lezersreacties)  6  39  3  6
10  Puzzels  10 17  8  21

Enkele aanvullende vragen

ja nee
a Vindt u de Nieuwsbrief actueel genoeg? 46 6
b Voldoet de kalender aan uw wensen? 50 2
c Wilt u de Nieuwsbrief alleen digitaal ontvangen? 9 45
d Wilt u meer dan twee Nieuwsbrieven per jaar? 23 31
e Wilt u een groter lettertype? 6 45
f Wilt u meer illustraties, foto’s of tekeningen in de Nieuwsbrief? 16 35
g Is het aantal pagina’s (meestal 32) voldoende? 52 2
h Weet u nog een – potentiële  – sponsor voor de Nieuwsbrief?    0 53

(Alle) opmerkingen door inzenders

Door de aangesloten bonden zou best eens wat meer reclame gemaakt kunnen worden voor het MEC (= een waardeloze afkorting, doet me steeds aan Mc Donalds denken). Op mijn eigen vereniging (met-30 senioren) Het Kasteel uit IJsselstein bleek afgelopen ALV dat niemand van het MEC afwist. Nu dus wel, maar donateur worden??  Zou door de KNSB krachtiger moeten worden gepromoot.

Het blad moet, met beperkte middelen, blijven bij haar hoofdtaak naast die van de schaakbond. Veel schaaknieuws is elders te halen. Historische onderwerpen hebben vooral mijn belangstelling.

Ik mis de verwijzing naar de mogelijkheid om door het invullen van een eenvoudig formulier een voor de belasting aftrekbare gift overeen te komen (contract voor tenminste 5 jaar). Dat formulier moet men ook op de site kunnen vinden.

Op uw website las ik dat er ook een digitale Nieuwsbrief extra is, die driemaal per jaar verschijnt. Waarom wordt deze niet standaard toegezonden aan de donateurs van MEC? Als u -noodgedwongen- de schriftelijke Nieuwsbrief nog slechts tweemaal per jaar laat verschijnen, kunt u overwegen de abonnees iets vaker per e-mail in te lichten over komende gebeurtenissen.

Alleen de puzzels wil ik graag duidelijk en beter de letters en de nummers op tot de nieuwsbrief te noteren.

In de Nieuwsbrief nummer 7 van oktober 1988 staat op blz. 2 een artikel over het gedicht Caissa. Bij dat gesprek met de beide Lonnekerse jonge dames waren aanwezig Henk Wille en Jan Meijer namens het MEC-bestuur en ondergetekende. Een kopie van het oorspronkelijke gedicht en van de vertaling is toen naar Theo van Spijk gezonden en die zou er een leuk boekje van maken. Henk Wille had ideeën om dat boekje te gebruiken bij bijvoorbeeld de lotingen voor het IBM of Interpolis toernooi. Dat is er voor zover ik weet nooit van gekomen, maar wat is er met die gedichten gebeurd? Of liggen ze misschien nog ergens zonder dat iemand nog weet wat het is of waar het vandaan komt? Vorig jaar trof ik een van deze dames nog bij een jubileum maar ook zij hadden 25 jaar na dato nog nooit iets gehoord. Misschien iets om nog eens na te zien??

Ik ben heel tevreden over de Nieuwsbrief. Ik ontvang en lees hem graag!

Graag meer (actuele) partijen.

In het gastenboek zou ik alleen heel originele opmerkingen of opmerkingen van bekende mensen opnemen. Iedereen weet wel dat er geen gast zal zijn die zijn afkeer van het MEC zal uitspreken. Het lijkt ook een beetje op een gebrek aan zelfvertrouwen te duiden, al die gepubliceerde schouderklopjes. Niet nodig!

Het plaatsen van ingezonden reacties hangt vooral af van het aanbod, niet van een tevoren bepaald quotum. Goed geschreven en/of interessante  reacties in beginsel plaatsen, weinig zeggende reacties niet.

Voor puzzels kan iedereen bij andere media terecht. Hiervoor is men toch geen MEC-ondersteuner of Nieuwsbrief-lezer.

Met een lage frequentie valt geen actualiteit in het nieuws te verwachten, dus of de frequentie verhogen en actueel nieuws blijven publiceren, of de frequentie laag laten blijven en dan afzien van ‘nieuws’ als het voor de lezers geen nieuws meer is  omdat ze dit in andere media al hebben kunne oppikken.

Is er wel eens onderzocht of samenwerking met New in Chess mogelijk is en de Nieuwsbrief (ook) in het Engels zou kunnen verschijnen? Dezelfde vraag kan ten aanzien van de Ken Whyld Association worden gesteld en het in digitale tijdschrift Chess Stalker Quarterly. De doelgroepen liggen dicht bij elkaar.

Ik vind de Nieuwsbrief zo wel goed.

De Nieuwsbrief van het MEC waardeer ik meer dan de Schaakmagazine. Wat de Nieuwsbrief betreft: compacte, plezierige vormgeving. Verander niet teveel.

Het is altijd prettig om de Nieuwsbrief in de bus te vinden, ook al ben ik me er niet altijd van bewust wanneer de volgende uitkomt.

Graag digitaal!! Dat spaart papier, druk- en verzendkosten. En in digitale vorm hoeft de redactie zich geen beperkingen op te leggen met betrekking tot de omvang van de nieuwsbrief.

Mijn indruk is dat er vaak hele lange artikelen in staan. ik denk dat door het korter en bondig te houden , het meer uitnodigt om te gaan lezen.

Iedere schaakclub in ons land zou sponsor moeten zijn. Volgende Nieuwsbrief naar alle voorzitters sturen?

Laat geïnteresseerden een boek over Euwe kopen!

Veel ontvangers zullen ouderen zijn. Het lettertype is erg klein en leest moeilijker voor deze lezers.

De kwaliteit van de foto’ s (helderheid) is vaak aan de mindere kant.

Om de naam Euwe Centrum eer aan te doen, zouden per Nieuwsbrief twee korte partijen van Euwe kunnen worden opgenomen.

Er zijn meer dan voldoende boeken met partijen van Euwe. Alleen iets nieuws.

Ruimte van het gastenboek beter gebruiken voor iets anders. Ik geloof al die opmerkingen wel.

Boekrecensies komen ook op Schaaksite.

Misschien beter om activiteiten per e-mail aan te kondigen? Zeker bij een frequentie van een half jaar! Eens per twee maanden een e-mail sturen?