Gepubliceerd op 2 mei 2020

De cricketfan

Svidler

English

De entree van Peter Svidler in de schaakwereld was veelbelovend, want wie kan zeggen dat hij al op zijn achttiende kampioen van de Sovjet-Unie is geworden? Die prestatie wist hij maar liefst zeven keer te herhalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hem een gouden toekomst in de schaakwereld werd toegedicht.

Net als veel voorgangers lukte het niet om de laatste stap naar de absolute schaaktop te zetten. Tussen 1994 en 2017 was hij wel een vaste kracht in het Russische team en hij behaalde daarmee talloze ereprijzen. Ook met zijn clubteams in Rusland, Frankrijk, Duitsland en België heeft hij vele successen behaald. Individueel wist hij ook veel toernooien te winnen, maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan de vierde plek op de elo-lijst (januari 2004).

Svidler spreekt perfect Engels, houdt van Engelse literatuur en bezit ook de bekende droge Engelse humor. Ook is hij bezeten van cricket, een liefde die vreemd genoeg in Griekenland begon. Peter werkte in Athene samen met de aldaar wonende Nigel Short. Nigel, ook een groot cricketfan. Deze stelde voor om de cricketmatch India-Pakistan te gaan kijken in een Pakistaans restaurant in Piraeus, de havenplaats van Athene. De rest is geschiedenis. Sinds die avond in 1999 is Svidler verslaafd aan het spel, volgt hij alle grote matches en kent hij alle topspelers.

In 2009 was Peter uitgenodigd voor Wijk aan Zee, maar gaf de voorkeur aan het – toen nog – minder prestigieuze toernooi van Gibraltar. De Australische organisator had beloofd om een cricketmatch voor Peter te organiseren tijdens het toernooi en dat was voldoende om hem naar de Engelse enclave te lokken. Peter won het toernooi, maar de cricketmatch was het echte hoogtepunt voor hem! Op de Internet Chess Club (ICC) speelt Svidler onder naam Tendulkaréén van de grootste cricketspelers aller tijden, een halfgod in India. Geregeld denkt men dat Anand achter deze schuilnaam zit, vanwege de link naar India en het hoge niveau van de speler, maar niets is minder waar.

De motivatie voor topschaak is de laatste jaren tanende, vandaar dat de 43-jarige Peter zich nu veelvuldig laat inhuren om commentaar te geven bij de grote toernooien. Door zijn goede Engels en zijn hoge schaakniveau is hij zeer populair bij het publiek. Zo is hij deze weken dagelijks te horen bij de Magnus Carlsen Invitational en weet hij met zijn duidelijke uitleg en droge (Britse) humor duizenden schaakliefhebbers te boeien. Vaak samen met zijn boezemvriend Alexander (‘Sacha’) Grishuk, die boerenkool-Engels spreekt, maar daarom een perfecte combinatie vormt met Svidler. Een beetje een combinatie van de Dikke en Dunne en Bassie en Adriaan. Vermakelijk, maar zeker ook leerzaam. Svidler is helemaal op zijn plek als commentator. Is hij nu al de Tendulkar van de schaakcommentatoren? (ES)

Peter Svidler, cricket fan

Peter Svidler’s entry into the chess world was promising. Who else can say he was already champion of the Soviet Union at eighteen? And he managed to repeat this success no less than seven times. Not surprisingly, it was predicted that he had a golden future ahead of him in the chess world.

Just like many of his predecessors, Svidler didn’t manage to make the final step to the absolute world top in chess. Yes, between 1994 and 2017 he was a regular member of the Russian team, with which he won countless honourable prizes. Also with his club teams in Russia, France, Germany and Belgium he has been very successful. Individually he managed to win a lot of tournaments as well, but at the end of the day he never came any further than fourth place on the Elo list (January 2004).

Svidler speaks English perfectly, he likes English literature, and also possesses the well-known dry English sense of humour. Also, he is mad about cricket – a love affair that began in Greece, strangely enough. In Athens, Peter was working together with Nigel Short, who lived in the Grecian capital. Nigel, also a great cricket fan, suggested at one point that they go and watch the cricket match India-Pakistan in a Pakistan restaurant in Piraeus, the seaport town of Athens. The rest is history. Since that night in 1999, Svidler is addicted to the sport – he follows all the great matches, and knows all the top players.

In 2009, Peter was invited to play in Wijk aan Zee, but he preferred to go to the Gibraltar tournament, which was a less prestigious event at the time. The Australian organizer of Gibraltar had promised to organize a cricket match for Peter during the tournament, and that was enough to lure the Russian to the English enclave. Peter won the tournament, but the cricket match was the real high point for him! At the Internet Chess Club (ICC) Svidler plays under the handle Tendulkar, which is the name of one of the greatest cricket players of all time – a demigod in India. It is regularly assumed that Anand is behind this pseudonym, because of the link to India and the high level of the player, but this is definitely untrue.

His motivation to play top-level chess has been waning in recent years, and therefore 43-year-old Peter is often hired as a commentator at major tournaments nowadays. With his excellent English and his high chess level, he is very popular with the public. Recently, he could be heard on a daily basis during the Magnus Carlsen Invitational, captivating thousands of chess fans with his clear explanations and dry (British) humour – often working together with his bosom friend Alexander (‘Sacha’) Grischuk, who speaks broken English but forms a perfect combination with Svidler precisely for that reason. A bit like Laurel & Hardy, or Abbot & Costello. Amusing, but certainly also instructive. Svidler is certainly the right man in the right place in the commentary room. Is he already the Tendulkar of chess commentators? (ES)