ANBI

Max Euwe Centrum is een ANBI
De stichting Max Euwe Centrum (MEC) is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het MEC heeft geen winstoogmerk. Ter transparantie publiceren we hieronder onze doelstellingen, het beleid om dit te verwezenlijken en ons beloningssysteem.

De bestuurssamenstelling staat hier.

Het financiële verslag 2012 staat hier;

Het financiële verslag 2013 staat hier;

Het financiële verslag 2014 staat hier;

Het financiële verslag 2015 staat hier;

Het financiële verslag 2016 staat hier;

Het financiële verslag 2017 staat hier;

Het financiële verslag 2018 staat hier;pdf

Het financiële verslag 2019 staat hier. pdf

Doelstellingen
Het MEC tracht haar doelen te bereiken door:

[1] het in stand houden en verder ontwikkelen van haar (inter-)nationale centrum middels:

a) het onderhouden van een collectie, met name betrekking hebbende op Max Euwe
b) het houden van tentoonstellingen
c) uitlenen van mobiele tentoonstellingen aan derden
d) onderhouden en actueel houden van haar bibliotheek (meer dan 10.000 titels)
e) ontsluiten en beschikbaar stellen van aanwezig beeld- en geluidsmateriaal
f) dagelijks tonen van verschillende beeldcollecties in het museum
g) ruimte beschikbaar te stellen voor bezoekers om te studeren en of te spelen
h) ruimte beschikbaar stellen aan schaakorganisaties
i) het organiseren van workshops (betreffende schaak gerelateerde onderwerpen)
j) het houden van boekenmarkten
k) het geven informatie per post, mail of telefoon
l) het geven rondleidingen
m) het onderhouden van contacten met (inter-)nationale schaakorganisaties
n) het publiceren van twee Nieuwsbrieven per jaar
o) het onderhouden van een actuele website
p) het initiëren van Euweborrels om alle geledingen in de schaakwereld bijeen te brengen
q) het verkiezen van schaker en talent van het jaar
r) het schrijven en publiceren van recensies van schaakboeken
s) bijdragen leveren aan toernooien, zoals Batavia, SPA, NK

[2] het in stand houden en verder ontwikkelen van schaaktechnische activiteiten door:

a) het organiseren van trainingen en lezingen, op diverse niveaus
b) het organiseren van een jaarlijks pleinfestival
c) schaaklessen op de computer aanbieden (in ons centrum)
d) trainingen aan jeugdige toppers te geven
e) commentaarsessies te houden tijdens belangrijke (inter-)nationale toernooien
f) advies te geven over schaaklessen op scholen
g) kennis van ons project de Schaakkaravaan (2009-2011) beschikbaar te stellen

Beloningsbeleid van het Max Euwe Centrum
Het Max Euwe Centrum heeft een manager op part time basis. De beloning vindt plaats op een modaal niveau. De overige medewerkers van het MEC zijn vrijwilligers.

Kamer van Koophandel-nummer: 41202443
RSIN-nummer: 007802493