Financieel overzicht Max Euwe Centrum 2012

 

 

Exploitatie 2012

Baten

 

 

Donateursbijdragen en giften

 

€18.284

Vrienden van Euwe

 

€10.450

KNSB (“Euwe-heffing”)

 

€10.226

Subsidiebaten

 

€30.658

Sponsorbijdragen

 

€9.035

Financiële baten

 

€445

Legaten en schenkingen

 

€10.556

Overige baten

 

€2.290

Som der baten

 

€91.944

Lasten

 

 

Personeelskosten

 

€24.214

Afschrijvingen

 

€517

Huisvestingskosten

 

€43.024

Overige lasten

 

€24.527

Som der lasten

 

€92.282

Saldo

 

( - €338)

Steun het
Max Euwe Centrum

» Word donateur!


vriendenbordgr

Blijf op de hoogte

Ik wil me aanmelden voor de nieuwsbrief van het Max Euwe Centrum